Tytuł artykułu: Ocena przydatności konceptualnego modelu Nasha do symulacji hydrogramu przepływów w zlewni zurbanizowanej z uwzględnieniem scenariuszy warstwy opadu

Autorzy: BARSZCZ, M.

Słowa kluczowe: zlewnia zurbanizowana, proces opad-odpływ, przepływy maksymalne hydrogramów, model Nasha

Streszczenie: Celem pracy była ocena przydatności konceptualnego modelu Nasha do symulacji hydrogramu przepływów w zlewni zurbanizowanej – na przykładzie zlewni Potoku Służewieckiego w Warszawie. Ocena przydatności modelu została przeprowadzona na podstawie analizy zgodności pomierzonych i symulowanych przepływów maksymalnych hydrogramów. W artykule przedstawiono procedurę autorskiego programu komputerowego wykorzystanego do symulacji przepływów. Zakres pracy obejmował analizę parametrów modelu Nasha (N, K), ustalonych na podstawie danych opad-odpływ dla 13 wybranych zdarzeń. Parametry modelu obliczono przy zastosowaniu metody momentów statystycznych dla dwóch scenariuszy: przyjmując warstwy opadu ustalone na podstawie jednego lub dwóch posterunków opadowych.

Cytowanie w stylu APA: Barszcz, M. (2014). Ocena przydatności konceptualnego modelu Nasha do symulacji hydrogramu przepływów w zlewni zurbanizowanej z uwzględnieniem scenariuszy warstwy opadu. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 23 (2), 113-123.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Barszcz, 2014), następne powołania: (Barszcz, 2014)

Cytowanie w stylu Chicago: Barszcz, Mariusz. "Ocena przydatności konceptualnego modelu Nasha do symulacji hydrogramu przepływów w zlewni zurbanizowanej z uwzględnieniem scenariuszy warstwy opadu." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 64 ser., vol. 23, nr 2, (2014): 113-123.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Barszcz 2014)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Barszcz_2014_PNIKS, author={Barszcz, Mariusz}, title={Ocena przydatności konceptualnego modelu Nasha do symulacji hydrogramu przepływów w zlewni zurbanizowanej z uwzględnieniem scenariuszy warstwy opadu.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN64/A1/art1.pdf}, year={2014}, volume={23 (2)}, number={64}, pages={113-123}}

Pełny tekst PDF


Go Back